LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN|CCD|ISJ|MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Arte

small logo


Raport de activitate – Educaţie muzicală (2018-2019)

Planificarea si derularea activitatilor didactice:

- s-au întocmit planificările calendaristice și s-au elaborat planurile unităților de învățare în conformitate cu prevederile programelor școlare și ale metodologiilor aflate în vigoare, documente existente în portofoliul personal, cunoscând și gestionând eficient conținuturile disciplinei;
- s-au predat la termen aceste documente școlare, respectând indicațiile metodice furnizate de către responsabilul comisiei metodice;
- elementele de originalitate sunt prezente în documentele școlare, personalizate, respectând normele de elaborare ale acestora, precum și adaptarea optimă la particularitățile claselor de elevi, punând, totodată accent pe calitatea informațiilor nu pe cantitatea acestora;
-  s-au elaborat fișe de lucru necesare unei bune desfășurări a demersului didactic și am prezentat pliante cu informații utile despre oferta educațională la nivelul unității școlare;
- s-a realizat proiectarea activităților didactice în format electronic, utilizând elemente specifice tehnologiei informației și a comunicațiilor: documente în format Microsoft Word, Power Point și Sibelius;
- s-au proiectat și derulat activități extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele curriculare și instituționale:

 • în perioada 12-16 noiembrie 2018, am făcut parte din echipa Proiectului Cultural-Artistic – Magia Toamnei, proiect în care, alături de Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț a participat, ca partener, Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamț;
 • m-am implicat în organizarea și coordonarea la nivel local a Campaniei Internaționale, 19 Zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și tineri, inițiată și patronată de Federația Internațională a Comunităților Educative, în parteneriat cu Women’s World Summit Foundation, Geneva;  
 • în data de 26 noiembrie 2017, în cadrul comisiei metodice Om și Societate, am făcut parte din echipa de organizare a activității dedicate Unirii Transilvaniei cu România, la care au participat și elevi de la Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamț;
 • am organizat „Sărbătoarea Crăciunului” – activitate ce s-a desfășurat în cadrul școlii – programul de colinde românești, prezentat de grupul coral Vivace, grup alcătuit din elevii liceului, al cărui coordonator și inițiator sunt;
 • În data de 22 ianuarie 2019,  în cadrul comisiei Om și societate, am coordonat activitatea muzicală susținută de grupul vocal Vivace, activitate în care s-au sărbătorit 160 de ani de la Unirea Principatelor, Moldova și Valahia (Fondarea statului: România), alături de elevii Liceului de Arte Victor Brauner.
 • În perioada 14-18 ianuarie 2019 am făcut parte din echipa de colaboratori a proiectului Săptămâna omagială, Mihai Eminescu
 • În 11 mai 2019, am coordonat și participat cu grupul coral Vivace al Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamț la Concursul formațiilor și interpreților, etapa zonală, în cadrul proiectului inclus în CAEJ  2019, poziția 2, unde am obținut Premiul Special, iar eleva Mustea Amalia Nicoleta – Mențiune, la interpretare vocală.
 • În data de 17 aprilie 2019 am făcut parte din Comisia de organizare și administrare a evaluării naționale, la finalul clasei a VI-a, ca asistent administrator test.
 • În data de 07 iunie 2019 am făcut parte din Comisia de organizare și desfășurare a turneului la nivel internațional, „Pod de suflet peste Prut”, ediția a IV-a, 2019.
 • În 18, 20 iunie 2019 am făcut parte din Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale a elevilor din clasa a VIII-a , ca profesor  asistent.
 • În data de 17 iulie 2019 am participat, în calitate de profesor asistent la Concursul Național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar.

Prof. Cătălina Guzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima pagină | Ad Astra | Regulamente | Contact | © 2008-2021 LPS Piatra Neamţ | ave design.... *13.01.2008