LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN | ISJ | MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Arte

small logo


2016-2017

Aria curriculară “Om şi societate şi Arte” şi-a desfăşurat activitatea în anul şcolar 2016-2017 în conformitare cu planul managerial şi plan de activităţi al comisiei.
Urmărind ordinea cronologică, dintre activitaţile desfaşurate de cadrele didactice ce fac parte din comisia sus numită, se evidenţiază:

În luna septembrie
- întocmirea planificărilor anuale, semestriale şi pe unităţi, conform programelor  în vigoare;
- susţinerea testelor iniţiale, la disciplinele ariei prevăzute cu aceasta evaluare;
- aprobarea planului de activităţi al comisiei metodice;

 În luna octombrie
- au fost susţinute două referate: “Tradiţional şi modern în predarea – învăţarea geografiei” – prof. Daniela Timofte şi “Internetul şi calculatorul în cadrul orelor de religie” – prof. Bogdan Chirilă.
De asemenea, s-a organizat comemorarea Holocaustului de către profesorii de istorie Bogdan Grigoraş şi Maria Blaga alături de elevii noştri; activitatea s-a desfăşurat în sala de consiliu a LPS Piatra Neamţ prin susţinerea de referate şi derularea unor filme şi prezentări power- point.

În luna noiembrie
- membrii ariei curriculare “Om, societate şi arte” au participat la activitatea de formare continuă prin cercuri pedagogice;
- a fost susţinută o lecţie demonstrativă la clasele a XI-a, cu tema Hazardele naturale – prof.  Daniela Timofte;
- participarea la examenul organizat în vederea completării corpului de metodişti al ISJ – prof. Bogdan Chirilă;
- a fost susţinut referatul cu tema: “Jocul didactic în predarea - învăţarea – evaluarea artelor plastice – prof. Nicu Luca”
- în cadrul săptămânii Şcoala Altfel, membrii ariei curriculare au organizat o întâlnire cu reprezentanţii Clubului Ecoturistic DR. GH. IACOMI Piatra Neamţ, reprezentanţii Maia Out Door şi reprezentanţii Programului Awards, activitate la care au participat 88 de elevi ai LPS şi-n cadrul căreia au fost iniţiaţi în tehnicile de selecţie, montare şi strângerea echipamentului necesare deplasării pe munte
-profesorii de istorie Bogdan Grigoraş şi Maria Blaga, alături de  prof. de educaţie muzicală Cătălina Guzu şi de elevii noştri au sărbătorit Ziua Naţională a României la sala de consiliu a LPS Piatra Neamţ prin susţinerea de referate, derularea unor filme şi prezentări power- point şi prezentarea unor desene tematice
- au fost susţinute tezele la clasele a VIII-a, conform planificărilor şi graficului afişat în cancelarie;
-cu ocazia Sărbătorilor de iarnă s-a desfăşurat Serbarea de Crăciun şi Anul Nou organizată de profesorii de educaţie muzicală Mihaela Burlacu şi Cătălina Guzu.
-s-a desfăşurat Olimpiada de Cultură Civică, faza locală, la care au participat elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a îndrumaţi de profesor Cristian Soroceanu.

În luna ianuarie:
-profesorii de istorie Bogdan Grigoraş şi Maria Blaga  au sărbătorit  alături de elevii noştri Unirea Principatelor Române; activitatea s-a desfăşurat în sala de consiliu a LPS Piatra Neamţ prin susţinerea de referate şi derularea unor filme şi prezentări power- point.
-prof. Lavinia Oglagi alături de elevul Ţiftea Emanuel din cl. a XII-a B s-au calificat la faza judeţeană a Olimpiadei de psihologie;
-prof. de istorie Bogdan Grigoraş şi Maria Blaga au susţinut  o activitate demonstrativă, ocazie cu care s-a celebrat „Ziua Unirii Principatelor”;

În luna februarie:
- organizarea şi desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a în vederea obţinerii unor rezultate notabile la simularea examenului de bacalaureat
- reactualizarea dosarelor de burse sociale şi burse „bani  de liceu”, pentru semestrul al II-lea de către membrii comisiei ce fac parte din aria curriculară, prof. Daniela Timofte, pentru liceu şi prof. Bogdan Chirilă, pentru gimnaziu
-prof. de religie Bogdan Chirilă a susţinut  o lecţie demonstrativă la clasa a VI- a A

În luna martie:
1. Organizarea şi desfăşurarea simulării Examenului Naţional de  Bacalaureatului prin  participarea în calitate de membri ai comisiei, profesori supraveghetori dar şi prin participarea în calitate de profesori evaluatori, după cum urmează:
a)membri în comisia de Simulare a Examenului Naţional de  Bacalaureatului şi Evaluare Naţională: - prof. Timofte Daniela şi Chirilă Bogdan;
b) profesori supraveghetori: Guzu Cătălina şi Luca Nicu;
c) profesori evaluatori:

  1. pentru Istorie - prof. Blaga Maria, dir. adj. şi prof. Grigoraş Bogdan Petru;
  2. pentru Geografie – prof. Timofte Daniela şi Filimon-Vintea Ana Maria;
  3. pentru Socio – umane – prof. Soroceanu Cristian şi Oglagi Lavinia;

2. Olimpiadele de Istorie şi Geografie fazele locală şi judeţeană – prof. evaluatori
Blaga Maria şi Grigoraş Bogdan Petru, pentru disciplina Istorie;
Prof. Soroceanu Cristian a participat la Olimpiada de Cultură Civică – faza judeţeană - cu elevii Dobrea Alexandra şi Stan Cătălina din clasa a VII-a B, care au obţinut “Menţiune”, cu nota 9.00.

În luna aprilie:
-prof. de educaţie muzicală Burlacu Mihaela şi Guzu Cătălina au susţinut o lecţie demonstrativă la care au participat elevi din clasele a VI–a B, a IX–a B şi a IX–a A, iar în cadrul şedinţei comisiei au prezentat un referat tematic;
-pe 22 aprilie s-a sărbătorit Ziua Internaţională a Pământului, activitate coordonată de prof. de geografie Timofte Daniela şi bibliotecar Gaşpar Emilia, activitate la care au participat elevii  claselora V–a B, a VI–a B şi a VIII-a A, dar şi diriginţii acestora, prof. Savin Andreea, prof. Soroceanu Cristian şi prof. Neagu Marlena;
-prof. Chirilă Bogdan şi Timofte Daniela au facut parte din Comisia de mobilitate a personalului didactic, etapa pretransfer, la nivel de unitate şcolară;

În luna mai:
-s-a desfăşurat programul continu de pregătire suplimentară, în vederea susţinerii Examenului Naţional de Bacalaureat, la disciplinele:
-istorie - prof. Blaga Maria, dir. adj. şi prof. Grigoraş Bogdan Petru;
-geografie – prof. Timofte Daniela;
-socio - umane – prof. Soroceanu Cristian şi Oglagi Lavinia;
-au fost susţinute tezele la clasele a VIII-a, conform planificărilor şi a graficului afişat în cancelarie;
-prof. Soroceanu Cristian a făcut parte din comisia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale la clasa a VI-a, fiind numit prin decizia nr.895 din 30.03.2017 - ADMINISTRATOR DE TEST;
-membrii ariei curriculare “Om, societate şi arte”, au participat la programele de formare continuă prin cercurile pedagogice organizate la nivelul ISJ Neamţ, pe discipline;
-prof. de istorie, Blaga Maria şi  Grigoraş Bogdan au organizat cercul pedagogic nr.1, pe data de 12 mai 2017 - excursie vizitarea castelelor Ruginoasa şi Miclăuşeni din judeţul Iaşi;
-prof. Guzu Cătălina se titularizează pe 7 ore de Educaţie muzicală, la Liceul cu Program Sportiv, Piatra Neamţ, în baza Art. 253 din Legea 1/2011
-prof. Daniela Timofte a participat la a XXIII-a ediţie a Simpozionului Naţional de Geografie“GEOGRAFIA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PREZENT ŞI PERSPECTIVE”, ediţie care anul acesta a avut ca temă: “APA – HAZARD ŞI DEZVOLTARE”
-prof. de istorie,  Grigoraş Bogdan a participat la concursul Memoria Holocaustului 18 mai 2017 unde elevul Mihăilescu Ştefan de la clasa a XI-a B a obţinut locul I la etapa judeţeană;
-prof. Soroceanu Cristian odată cu inaugurarea expoziţiei temporare “Muzeul Iluziilor” la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Piatra Neamţ, a realizat împreună cu elevii clasei a VI-a B o lecţie de educaţie prin cultură în cadrul unei ore de “Consiliere şi Orientare”;
-s-a sărbătorit Ziua Europei, activitate coordonată de prof. de geografie Timofte Daniela  şi bibliotecar Gaşpar Emilia, activitate la care au participat elevii  claselor a V – a B, a VI – a B şi a VI-a A, dar şi diriginţii acestora, prof. Savin Andreea, prof. Soroceanu Cristian şi prof. Copoţ Mihaela;
-prof. Soroceanu Cristian şi prof. Oglagi Lavinia au susţinut inspecţia specială în vederea participării la examenul de acordare a gradului didactic II;
-prof. Soroceanu Cristian a susţinut o lecţie demonstrativă la disciplina cultură civică, clasa a VIII a B;

În luna iunie:
-a continuat desfăşurarea programul de pregătire suplimentară, în vederea susţinerii Examenului Naţional de Bacalaureat, la disciplinele:
istorie - prof. Blaga Maria, dir. adj. şi prof. Grigoraş Bogdan Petru;
geografie – prof. Timofte Daniela;
socio - umane – prof. Soroceanu Cristian şi Oglagi Lavinia;
-prof. Blaga Maria, dir. adj. şi prof. Chirilă Bogdan, au facut parte din Comisia Examenului  Naţional de Bacalaureat, evaluarea competenţelor, iar prof. Timofte Daniela, a fost prof. supraveghetor, în cadrul aceleiaşi comisii .
-prof. Timofte Daniela, a facut parte din Comisia de Evaluare Naţională la clasa a VIII- a, iar prof. Soroceanu Cristian, Guzu Cătălina şi Grigoraş Bogdan au fost prof. supraveghetori în cadrul aceleiaşi comisii;
-prof. Soroceanu Cristian a participat la Simpozionul Internaţional “Educaţia viitorului în şcolile viitorului” – ediţia a 15-a, simpozion care a avut loc pe data de 7 iunie 2017 la Casa Corpului Didactic;

Participarea la programe de formare continuăîn anul şcolar 2016 - 2017
a) Profesor de istorie: Grigoraş Bogdan Petru
- finalizare anul I de studii de conversie profesională - profesor Educaţie fizică şi sport la Universitatea Vasile Alecsandri, Facultatea de Ştiinţele Mişcării şi Motricităţii, Bacău.
b) Profesor-metodist, Educaţie muzicală: Burlacu Mihaela Laura
- în curs de finalizare a studiilor universitare, specializare: Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca;
c) Profesor de psihologie: Oglagi Lavinia
- formare continuă prin grade didactice: inspecţia specială, în vederea susţinerii gradului didactic II
- studii de masterat la zi în cadrul Academiei de studii Economice, Bucureşti (în desfăşurare)
d) Profesor de socio - umane: Soroceanu Cristian
- formare continuă prin grade didactice: inspecţia specială, în vederea susţinerii gradului didactic II
Activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivelul unităţii de învăţământ desfaşurate în cadrul catedrelor şi comisiilor metodice
Profesor-metodist, Educaţie muzicală: Burlacu Mihaela Laura a efectuat inspecţii curente, inspecţii speciale pentru obţinerea gradelor didactice şi inspecţii speciale – titularizare 2017.

 

Responsabil comisie metodică,
Prof. Daniela Timofte

Prima pagină | Ad Astra | Monografie | Contact | ©2008-2018 LPS Piatra Neamţ | ® Ave Design - Prof. Ana Vîrlan .... *13.01.2008