LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN|CCD|ISJ|MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Consilier educativ

small logo

 

Raportul de activitate al coordonatorului de proiecte și programe educative
(consilierul educativ)

anul școlar 2018 – 2019
Semestrul I

În semestrul I al anului școlar 2018-2019, a fost realizată  o serie variată de activități, proiecte și programe extracurriculare în care au fost implicați toți elevii școlii și tot personalul didactic şi didactic auxiliar al şcolii.
Activitățile educative desfășurate au fost realizate în sfera educației pentru sănătate, educație religioasă, educației pentru dezvoltare personală, educației pentru receptarea valorilor culturale, educației estetice, educației pentru valorile democrației, educației civice, educației pentru drepturile copilului, educației incluzive (valorificarea fiecărui elev), educației ecologice etc.
Obiective strategice:

 • Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ.
 • Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală;
 • Diversificarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acestora pe tipuri de educaţie complementară;
 • Creşterea eficienţei activităţilor educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;
 • Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 • Dinamizarea Consiliului Elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte educative având drept scop implicarea şi responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii (cercuri, revista şcolii, site-ul şcolii);
 • Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia;
 • Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de indisciplină;
 •  Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2018- 2019;
 • Optimizarea relaţiei şcoală - familie;
 • Colaborarea cu diferiţi parteneri: instituţii naţionale şi regionale de cultură, Biserica, Inspectoratele pentru sănătatea publică, organele de poliţie, pompieri, Agenţiile pentru protecţia mediului, Direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, etc.;
 • Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean şi naţional.

Obiective operaţionale:

 • Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare
 • Abordarea complementară a dimensiunii curriculare şi cu cea extracurriculară în proiectarea activităţii educative
 • Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare
 • Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării
 • Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact

Activitățile educative desfășurate au fost realizate în sfera Educației pentru sănătate, Educației pentru dezvoltare personală, Educației pentru receptarea valorilor culturale, Educației estetice, Educației pentru valorile democrației, Educației civice, Educației pentru drepturile copilului, Educației incluzive (valorificarea fiecărui elev), Educației ecologice etc.
Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2018-2019 s-au desfășurat următoarele:


ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
În data de  26.09.2018 a avut loc  activitatea ”Ziua limbilor europene” organizată de prof. Vornicu Mădălina și prof. Tătaru Iulian
În data de  05.10.2018  s- a organizat ”Ziua Internaţională a Educației” - s-au realizat activități extracurriculare la care au participat toate cadrele didactice;
În data de 15.10.2018 a fost organizată  ”Ziua internaţională a mersului pe jos” de către toți profesorii antrenori;
În data de  25.10.2018 au fost organizate  dezbateri cu prilejul   ”Zilei armate române” de către toți profesorii diriginți;
În săptămâna  12-16.11.2018  au fost desfășurate  activități în săptămâna ”ȘCOALA ALTFEL - Să știimai multe, să fii mai bun” conform programului la care au participat toți elevii și cadrele didactice;
La data de 16.11.2018 s-a desfășurat activitatea privind ”Ziua Mondială a Toleranţei” la care au participat diriginţii;

La data de 20.11.2018 s-a desfășurat activitatea privind ”Ziua națională fără tutun-campanie împotriva fumatului ” la care au participat diriginţii;     
Manifestarea prilejuită de Ziua Naţională a României s-a desfășurat la data de 29.12.2018 în sala de festivităţi cu profesorii de istorie, muzică și desen sub coordonarea doamnei director adjunct Blaga Maria, prof. Grigoraș Bogdan, prof. Guzu Cătălina.

În data de 10.12.2018 s-a desfășurat activitatea ”Ziua Mondială a drepturilor Omului” organizată de  profesorul de cultură civică, de diriginţii tuturor claselor și de consilierul educativ.
În cadrul proiectului ”Magia Crăciunului” s-a desfășurat SERBAREA DE CRĂCIUN la care au participat elevii liceului. Programul artistic a fost realizat de elevi sub îndrumarea prof. Guzu Cătălina,  şi de trupa de teatru a liceului îndrumată de prof. Vornicu Mădălina. La activitate au fost oferite cadouri tuturor copiilor participanți și au fost premiați elevii cei mai buni la învățătură la Bradul Premianților de la clasele V-XII. Activitatea a fost coordonată de dir. prof. ȚOC OVIDIU, dir. adj prof. BLAGA MARIA și de consilierul educativ, prof. NEAGU MARLENA-CAMELIA.
În ziua de 15.01.2018 s-au desfășurat activități menite să-l omagieze pe  MIHAI EMINESCU – „poetul nepereche”, activităţi la care au participat dir. adj. Blaga Maria, profesorii de română, profesorii de muzică, consilierul  educativ și d-na bibliotecar Gașpar Emilia.
În ziua de 24.01.2018 s-a desfășurat  activitatea ”Ziua Principatelor Române” organizată de  profesorii de istorie şi muzică.
În ziua de 27.01.2018 s-a desfășurat activitatea de ”Ziua Internaţională a victimelor Holocaustului” organizată de profesorii de istorie.
La data de 30.01.2018 s-a organizat  ”Ziua Internaţională a Nonviolenţei în şcoală” sub îndrumarea diriginţilor.

PROIECTE:

 • Proiect ”SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ LUMEA EXPERIMENTELOR” coordonatori: - director prof. Țoc Ovidiu, director adj. prof. Blaga  Maria, prof. Timofte Daniela, prof. Humă Elena, prof. Neagu Marlena Camelia și bibliotecar Gașpar Emilia.
 • Proiectul ”SĂPTĂMÂNA OMAGIALĂ MIHAI EMINESCu” echipa de proiect formată din director adj. prof Blaga  Maria, bibliotecar Gașpar Emilia, prof. Neagu Marlena Camelia, prof. Guzu Cătălina, prof. Mitrea Ramona, prof. Timofte Mihaela, prof. Anici Ionela, prof. Copoț Mihaela;
 • Proiect național de voluntariat ”BIBLIOTECARII, PROFESORII ȘI ELEVII AU UN HOBBY”- proiect în parteneriat cu CCD Neamț - bibliotecar Gașpar Emilia, dir. adj. Blaga Maria, prof. Humă Elena, prof. Neagu Marlena Camelia, prof. Preoteasa Grația, prof. Vornicu Madălina, prof. Drăgoi Florin, prof. Lupu Răzvan, prof. Soroceanu Cristian Constantin.
 • Proiect „L.P.S ȘCOALĂ FĂRĂ BULLYING” coordonatori: - director prof. Țoc Ovidiu, director adj. prof Blaga Maria, prof. Timofte Daniela, prof. Neagu Marlena Camelia, prof. Guzu Cătălina și bibliotecar Gașpar Emilia, prof. Luca Nicu, prof. Asavei Nicoleta, prof. Cazacu Mărioara, prof. Drăgoi Florin, prof. Timofte Mihaela.
 • Proiectul SPORT și NUTRIȚIE s-a desfășurat în perioada 13-17.11.2017 la care au participat director prof. Țoc Ovidiu, director adj. prof Blaga Maria, prof. Timofte Daniela, prof. Humă Elena, prof. Cazacu Mărioara, prof. Soroceanu Cristian, prof. Gavril Valentin, prof. Drăgoi Florin, prof. Copoț Mihaela, prof. Neagu Marlena Camelia  și bibliotecar Gașpar Emilia.
 •             PROIECT ”MAGIA TOAMNEI” în parteneriat cu Liceul de Arte “Victor Brauner”, echipa de proiect formată din director prof. Țoc Ovidiu, director adj. prof Blaga  Maria, bibliotecar Gașpar Emilia, prof. Neagu Marlena Camelia, prof. Guzu Cătălina,  prof. Vornicu Madălina, prof. Luca Nicu, prof. Copoț Mihaela.
 •             PROIECT - ”CENTENARUL MARII  UNIRI” în parteneriat cu Liceul de Arte “Victor Brauner”- echipa de proiect formată din director prof. Țoc Ovidiu, director adj. prof Blaga Maria, bibliotecar Gașpar Emilia, prof. Grigoraș Bogdan, prof. Neagu Marlena Camelia, prof. Guzu Cătălina, prof. Vornicu Madălina, prof. Drăgoi Florin, prof. Lupu Răzvan, prof. Soroceanu Constantin, prof. Luca Nicu prof. Timofte Mihaela.
 • Proiectul ”5 OCTOMBRIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI” echipa de proiect formată din director prof. Țoc Ovidiu, director adj. prof Blaga  Maria, bibliotecar Gașpar Emilia, prof. Neagu Marlena Camelia, prof. Guzu Cătălina, prof. Vorrnicu Madălina, prof. Luca Nicu
 • Proiectul ”MAGIA CRĂCIUNULUI” echipa de proiect formată din director prof. Țoc Ovidiu, director adj. prof Blaga  Maria, bibliotecar Gașpar Emilia, prof. Copoț Mihaela.
 • Proiectul ”FLOAREA DIN GHIVECI - GRADINA DE PE PERVAZUL CLASEI” în parteneriat cu Școala Gimnazială  Ștefan cel Mare Neamț - echipa de proiect formată din director prof. Țoc Ovidiu, director adj. prof Blaga  Maria, prof. Lisenche  Carmen.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

 • Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de cooperare internaţională – la nivel judeţean, coordonatorul de programe şi proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ, consilierul diriginte şi corpul profesoral – la nivelul clasei, structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor - la nivelul unităţii şcolare;
 • Diversitatea programului de activităţi educative;
 • Majoritatea profesorilor diriginţi s-au implicat în derularea activitatilor şcolare şi extraşcolare.
 • Multitudinea şi diversitatea activităţilor extraşcolare în vederea afirmării personalităţii şcolii în plan comunitar
 • Implicarea elevilor şi cadrelor didactice / diriginţi în realizarea obiectivelor, o observare directă a elevilor de către profesori şi dirigintele clasei. Implicarea în diferite activităţi a elevilor
 • Rezultate bune ale elevilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale şi naţionale; Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare
 • Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar
 • Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale elevilor prin participarea la competiţii la nivel de unitate, local, judeţean, regional şi naţional
 • Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate, prin concursuri și competiţii;
 • Colaborare bună cu I.P.J. Neamț, D.S.P.Neamț, C.J.R.A.E. Neamț, Biserica, Primăria Piatra Neamț.

PUNCTE SLABE

 • Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor activităţi extraşcolare
 • Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare
 • Familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a copiilor.
 • Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor.
 • Starea materială precară a unor familii
 • Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor

OPORTUNITĂŢI


· Tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor, favorizată de numărul mic de elevi.
· Disponibilizarea şi responsabilizarea unor instituţii importante pentru a veni în sprijinul şcolii: I.P.J., D.S.P. , C.J.R.A.E., Primăria, ONG-uri
· Disponibilitate altor şcoli - locale, judeţene şi din alte judeţe, pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în parteneriat, în interes reciproc.
· Cursuri de formare pe teme educative.
· Postarea pe Internet (didactic.ro) a unor teme diverse privind consilierea şi orientarea elevilor care pot veni în sprijinul tuturor diriginţilor.
· Implicarea părinţilor în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor activitati extraşcolare şi extracurriculare
· Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună
· Posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice
· Întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţii, etc.)
· Sponsorizări şi colaborări cu comunitatea, autorităţile locale, instituţiile locale, ONG-uri etc.


AMENINŢĂRI

 • Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta morală determinată de societate, mass-media, anturaje.
 • Criza de timp a părinţilor, determinată de situaţia economică, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.
 • Lipsa de interes a reprezentanţilor unor instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a unor relaţii de cooperare.
 • Slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenere.
 • Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionare, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.)
 • Enorma cantitate de documente care trebuie întocmite. 

Consilier educativ, Prof. Marlena Camelia Neagu

Consiliul Şcolar al Elevilor - C.S.E. - Regulamentul de organizare şi funcţionare (download)

Prima pagină | Ad Astra | Regulamente | Contact | © 2008-2021 LPS Piatra Neamţ | ave design .... *13.01.2008