LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN|CCD|ISJ|MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Handbal

small logo

RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL ŞCOLAR 2018-2019

În anul scolar 2018-2019, catedra de handbal a avut în componenţă un număr de 9 cadre didactice, 4 la grupele de fete şi 5 la grupele de băieti.
            -5 cadre didactice –profesor I, gradul I
            -1 cadru didactic –profesor I, gradul didactic II
            -3 cadre didactice – debutanţi
Din totalul de 9 cadre didactice, 6 sunt titulari şi 2 sunt profesori suplinitori.
Activitatea instructiv-educativă s-a desfăsurat în cadrul orelor de pregătire sportivă la liceu şi la grupele de C.S.Ş după cum urmează:
- gimnaziu   - 3 clase mixte (V,VI,VII,VIII)
- liceu - 4 clase mixte (IX, X, XI, XII)
- grupe CSŞ  -11 grupe de începatori.
Mai exact, 64 ore pe CSŞ, 72 ore la gimnaziu şi 96 ore la liceu.
Din statisticile efectuate la nivelul şcolii rezultă că în cadrul Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ îşi desfăşoara activitatea :198 elevi în grupele de CSŞ, 60 elevi la gimnaziu, 100 elevi la liceu.
În anul şcolar 2018-2019, catedra de handbal s-a înscris în competiţiile organizate de Federaţia Română de Handbal, cu echipe de juniori I, II, III, şi IV atât la masculin cât şi la feminin.
După încheierea turului şi returului, echipele clasamentul echipelor inscrise in C. N. se prezinta astfel:
-junioare I – profesori Savin Andreea si Ţoc Ovidiu locul VI  în seria A – calificate in Grupa speranta – retragere din campionat (lipsa fondurilor si a unor performante notabile )
-junioare II - profesor Ciocoiu Ioan - locul V în seria A- calificate in Grupa speranta –locul 3 in grupa, necalificare la turneul final
-junioare III- profesori Ţoc Ovidiu si Savin Andreea - locul IX în seria A - necalificare in grupe speranta
-juniori I –profesori Caba Adriana şi Caba Răzvan- locul VI în seria A – calificate in Grupa speranta, locul I in grupa, LOCUL  I TURNEUL FINAL SPERANTA
Premii speciale - NICA ANDREI GOLGETER SI TURTURICA RADU CEL MAI BUN PORTAR al TURNEULUI FINAL  -ODORHEIU SECUIESC
Locul al II lea la TURNEUL FINAL DE BEACH HANDBAL –VENUS CONSTANTA EDITIA 2018-2019 –VICECAMPIONI NATIONALI CATEGORIA A
Premii individuale : TURTURICA RADU CEL MAI BUN PORTAR al TURNEULUI FINAL DE BEACH HANDBAL

  • juniori II – profesori Caba Adriana şi Caba Răzvan - locul I în seria A–calificare in grupa valoare, locul 2 in grupa valoare, LOCUL V TURNEUL FINAL VALOARE

MENTIUNE in cadrul ONSS –BUCURESTI

  • juniori III – profesor Dragoi Florin - locul VI în seria A– calificate in Grupa speranta (lipsa fondurilor si a unei performante notabile )

Menţionez că au fost convocaţi la lotul Naţional de Juniori sportivul Turturică Radu.
Turturică Radu a fost  convocat si a participat cu lotul national de seniori – beach handball la diferite competitii internationale.
Sportivii Florea Robert, Morariu Ciprian, Avram Claudiu, Bordeianu Antonio si Nica Andrei au fost convocati la actiunea de lot ,,PLAN TALENT”
Sportive promovate la esaloanele superioare (Divizia A): Fartescu Iulia, Munteanu Anca, Dada Petronela, Petrariu Luisa
Sportive convocate la Trialul de cadete: Obada Larisa, Minut Erica, Petrariu Anni, Ciornei Denisa.
Procesul instructiv –educativ s-a desfasurat în urmatoarele locaţii (baze sportive): sala Ceahlău, sala Polivalentă, sala şi terenul de sport din str. Obor nr. 2, sala Colegiului Calistrat Hogaş, sala Şcolii Gimnaziale Nicu Albu.
Înafara activităţilor desfăşurate în cadrul orelor de pregatire sportivă, profesorii de la catedra de handbal au făcut parte din diferite comisii de la nivelul unităţii de învăţământ cuprinse în organigrama liceului după cum urmează: director, profesor Ţoc Ovidiu, profesori diriginţi: Caba Adriana clasa a IX a B , Caba Răzvan clasa a XIIa B, Savin Andreea clasa a VIII a B, Secretar Consiliu de Administraţie, Savin Andreea.
Toate cadrele didactice din cadrul secţiei de handbal sunt membri ai A.J.H.Neamţ, unde preşedinte este profesorul Bursuc Stelian.

ANALIZA SWOT

Puncte tari
In anul şcolar 2018-2019 echipele de handbal masculin au obţinut rezultate notabile in Campionatul Naţional.
Buna colaborare cu Consiliul Local, Consiliul Judeţean si Inspectoratul Şcolar.
Locul de desfăşurare a procesului instructiv educativ a fost în parametri normali, atât la sala Polivalentă cât şi la sala Ceahlău, pentru echipele de junior I, II, III masculin si feminin .
Handbalul juvenil a avut de asemenea condiţii optime de antrenament în sălile de la CSS (Obor), precum si competiţii (Cupa ,,Moş Crăciun”, Memorialul ,,Ovidiu Ţoc”, Festivalul Naţional de Minihandbal.

Punte slabe
Lipsa echipamentelor si materialelor  necesare în procesul instructiv –educativ.
Insuficienţa copiilor în grupele de gimnaziu .
Lipsa jocurilor de pregatire precum şi a pregătirii centralizate înainte de începerea competiţiilor oficiale.
Lipsa motivaţiei şi interesul pentru un numar mare de elevi.
Lipsa premiilor la diferitele competiţii sportive.
Utilizarea redusă a mijloacelor moderne (calculator, videoproiector).

Oportunităţi
Parteneriate între Liceul cu Program Sportiv şi şcolile ce au sala proprie pentru a putea beneficia atât de spaţiu pentru antrenament cât şi o selecţie cât mai mare.
Posibilitatea de a creşte motivaţia elevilor pentru participarea la lecţiile de antrenament.

Ameninţări
Scaderea interesului pentru practicarea sportului de performanţă.
Slaba motivare a cadrelor didactice.
Părinţi cu situaţie materiala precară.
Alocarea insuficientă de fonduri pentru baza materiala conduce la o diminuare a calităţii actului instructiv educativ.
Dezvoltarea insuficienta a muncii in echipa.
Înfiinţarea unui club particular de baschet scade considerabil aria de selectie pentru celelalte sporturi de echipă.
Un accent major s-a pus pe formarea clasei a V-a. Daca la liceu acest lucru s-a realizat fără probleme, la clasele de gimnaziu s-a putut constata o lipsă de efectiv, atât  datorită numărului scăzut al elevilor de clasa a IV-a din municipiu, cât si a lipsei de interes pentru sportul de performanţă.
În cadrul activităţii instructiv-educative, s-a urmărit, pe lângă selecţionarea şi pregatirea unor elevi cu reale perspective pentru practicarea handbalului de performanţă, şi participarea în competiţiile organizate de I.S.J. Neamţ sub forma O.N.S.Ş (licee) si Olimpiada Gimnaziilor (gimnaziu).


Responsabil comisie metodică,
Prof. Răzvan Caba

Prima pagină | Ad Astra | Regulamente | Contact | © 2008-2021 LPS Piatra Neamţ | ave design.... *13.01.2008