LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN | ISJ | MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Handbal

small logo

2016- 2017

În anul şcolar 2016-2017, catedra de handbal a avut în componenţă un număr de 11 cadre didactice, 6 la grupele de fete şi 5 la grupele de băieţi.
-7 cadre didactice – profesor I, gradul I
-1 cadru didactic – profesor I, gradul didactic II
-3 cadre didactice – profesori debutanţi
Din totalul de 11 cadre didactice, 8 sunt titulari şi 3 sunt profesori suplinitori.
Activitatea instructiv-educativă s-a desfăsurat în cadrul orelor de pregătire sportivă în cadrul liceului şi al grupelor de C.S.Ş după cum urmează:
- gimnaziu - 4 clase mixte (V,VI,VII,VIII)
- liceu - 4 clase mixte (IX, X, XI, XII)
- grupe CSŞ - 11 grupe de începatori.
Mai exact, 64 ore pe CSŞ, 72 ore la gimnaziu şi 96 ore la liceu.
Din statisticile efectuate la nivelul şcolii, rezultă că în cadrul Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ îşi desfăşoara activitatea: 188 elevi în grupele de CSŞ, 98 elevi la gimnaziu, 104 elevi la liceu.
În anul şcolar 2016-2017, catedra de handbal s-a înscris în competiţiile organizate de Federaţia Română de Handbal cu echipe de juniori I, II, III, şi IV, atât la masculin cât şi la feminin.

După încheierea turului şi a turneelor de sală, clasamentul arată astfel:

-junioare I – profesori Ciocârlan Elena şi Maxim Crina - locul I în seria A
-junioare II - profesori Savin Andreea şi Ţoc Ovidiu - locul V în seria A
-junioare III - profesor Dulgheru Carmen - locul V în seria A
-juniori I – profesori Caba Adriana şi Caba Răzvan - locul III în seria A
-juniori II – profesori Caba Adriana şi Caba Răzvan - locul III în seria A
-juniori III – profesori Caba Adriana şi Caba Răzvan - locul III în seria A
Echipele de juniori IV vor începe competiţia în luna martie.

Menţionez că în primul semestru au fost convocaţi la Lotul Naţional de Cadeţi sportivii Forman Vlad şi Turturică Radu împreună cu profesorul Caba Răzvan, participând la meciuri de pregătire cu naţionala Serbiei, Ungariei, Portugaliei, Spaniei, Poloniei, Norvegiei şi Estoniei. Jocurile sau desfăşurat atât în ţară cât şi peste hotare.
Subliniem de asemenea că o parte din elevii Juniori I ai L.P.S. participă şi în Campionatul Diviziei A: Turturică Radu, Gavriluţ Alexandru, Mantu Nicolas, Nica Ioan,  Caba Cătălin, Pricope Dragoş.
Procesul instructiv –educativ s-a desfăşurat în urmatoarele locaţii (baze sportive):
-sala Ceahlău
-sala Polivalentă
-sala şi terenul de sport din str. Obor nr. 2
-sala Colegiului Calistrat Hogaş;
-sala Şcolii Gimnaziale Nicu Albu
În afara activităţilor desfăşurate în cadrul orelor de pregatire sportivă, profesorii de la catedra de handbal au făcut parte din diferite comisii de la nivelul unităţii de învăţământ cuprinse în organigrama liceului după cum urmează:
-Profesori diriginţi: Ciocârlan Elena clasa a XII a B, Caba Adriana clasa a XI a B , Caba Răzvan clasa a X a, Dugheru Carmen clasa a VII a B, Ţoc Ovidiu clasa a VI-a B , Savin Andreea clasa a V-a B.
-Secretar Consiliu de Administraţie: Ciocârlan Elena
-Lider de sindicat: Caba Răzvan
-Responsabil comisia CEAC: Dulgheru Carmen
Începând cu data de 9 ianuarie 2017, domnul profesor OVIDIU ŢOC a promovat examenul de ocupare a funcţiei de director şi este numit în aceasta funcţie printr-o decizie a I.S.J.Neamţ.
În semestrul al II lea, competiţiile din cadrul catedrei de handbal au continuat cu turnee semifinale şi turnee finale pentru urmatoarele echipe astfel:

FEMININ
-Juniori I feminin –Turneu semifinal BUZĂU – neparticipare din motive financiare
-juniori II feminin - nu s-au calificat în etapa semifinală
-juniori III feminin – nu s-au calificat în turneul semifinal I
În cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, s-a ocupat locul I la etapa municipală, locul I la etapa judeţeană, locul al II-lea la etapa regională – necalificare la turneul final.
-juniori IV feminin  - Iaşi participare şi ocuparea locului al II-lea – necalificare la turneul final
-minihandbal (juniori V feminin)
-participarea la etapa zonala şi ocuparea locului IV – necalificare la turneul final

MASCULIN
Divizia A masculin – retrasă din returul Campionatului Naţional
-Juniori I masculin
–participare la turneul semifinal MEDIAŞ – locul al III lea în grupă – necalificare la Turneul Final
-Juniori I masculin -locul I – ONSS – etapa municipală
-locul I – ONSS - etapa judeţeană
-locul al II lea ONSS - etapa regională BACĂU - necalificare turneul final
-Juniori II masculin
–turneu semifinal I SIGHIŞOARA, locul al II lea, calificare în Turneul al II-lea semifinal
-turneul semifinal II SLANIC MOLDOVA locul al III lea - necalificare la turneul final

SPORTIVII:
TURTURICĂ RADU – component al Lotului Naţional de Cadeţi
TURTURICA RADU, FORMAN VLAD, MIHALCEA GEORGE şi MARTIN TUDOR au fost convocaţi la Lotul National de Handbal Beach, pentru participare la Campionatul Europen din Croaţia
-Juniori III masculin
-turneul semifinal I BACĂU – Calificare la Turneul semifinal II
-turneul semifinal II PLOPENI, locul al III-lea, necalificarea la turneul final
În cadrul OLIMPIADEI GIMNAZIILOR,  rezultatele au fost următoarele:
-locul I, etapa municipală
-locul I, etapa judeţeană
-locul I, etapa regională VASLUI
-locul al II lea, Turneul final BUZĂU 
-Juniori IV masculin – participare la turneul zonal BOTOŞANI – locul al IV-lea
-Minihandbal – calificare şi participare la TURNEUL FINAL (Festivalul Naţional de Minihandbal) – VASLUI
Toate cadrele didactice din cadrul secţiei de handbal sunt membre ale A.J.H.Neamţ, unde preşedinte este profesorul Stelian Bursuc şi vicepreşedinte, profesor Elena Ciocârlan.
Un accent major s-a pus pe formarea clasei a V-a. Dacă la liceu acest lucru s-a realizat fără probleme, la clasele de gimnaziu s-a putut constata o lipsă de efectiv, atât din cauza numărului scăzut al elevilor de clasa a V-a din municipiu, cât şi din cauza lipsei de interes pentru sportul de performanţă.
În cadrul activităţii instructiv-educative, s-a urmărit, pe lângă selecţionarea şi pregătirea unor elevi cu reale perspective pentru practicarea handbalului de performanţă, şi participarea în competiţiile organizate de I.S.J. Neamţ sub forma O.N.S.Ş (licee) şi Olimpiada Gimnaziilor (gimnaziu).


Responsabil comisie metodică,
Prof. Răzvan Caba

Prima pagină | Ad Astra | Monografie | Contact | ©2008-2018 LPS Piatra Neamţ | ® Ave Design - Prof. Ana Vîrlan .... *13.01.2008