LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN | ISJ | MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Limbă şi comunicare

small logo


ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE
ANUL ŞCOLAR 2016-2017

CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ

Catedra de Limba şi literatura română şi-a propus aprofundarea activităţilor curriculare şi extracurriculare  într-o simbioză cultural-educativă. Pot fi menţionate:
1. În luna SEPTEMBRIE a anului 2016,  profesorii din catedra noastră au întocmit analiza SWOT a activităţii didactice anterioare (puncte tari/ puncte slabe/ oportunităţi şi ameninţări) şi planurile de acţiune privind pregătirea claselor din încadrare; de asemenea, tot în luna septembrie, s-a întocmit programul activităţilor anuale conexe predării LRO şi planificarea tematicii activităţilor de predare- învăţare pentru semestrul I şi semestrul al II-lea ale anului şcolar 2016-2017. Menţionăm faptul că profesorii ce predau la clasele unde se susţin examene naţionale au întocmit un plan de pregatire suplimentară, unde se aprofundează teme şi subiecte ce nu au fost pe deplin receptate la orele de curs.
2. În lunaOCTOMBRIE - activităţi dedicate Zilei Mondiale a Educaţiei reunite sub titlul: „TOAMNA ÎN LITERATURĂ ŞI ARTĂ  - 05.10.2015 constând în realizarea de compuneri pe tema educaţiei, desene-suport  pentru exercitiile de compoziţie efectuate, dramatizări din opere literare având ca temă toamna şi reveriile ei, proiecte, jocuri didactice -  clasa a VII-a B, prof. VÎRLAN ANA.
De asemenea, prof. Mitrea Ramona, Anici Ionela, Timofte Mihaela au organizat o activitate cu tema „Cartea-poarta spre suflet’’ în cadrul căreia elevii claselor a X-a C şi a V-a au realizat compuneri, au recitat poezii, scopul acestor activităţi fiind de a inocula dragostea pentru carte şi pentru lectură.
3. Înluna NOIEMBRIE în cadrul Cercului pedagogic organizat la SEMINARUL TEOLOGIC din Piatra-Neamţ, prof. Ana Vîrlan a susţinut un referat cu tema ”Metode şi mijloace moderne de predare a noţiunilor de teoria literaturii”. De asemenea, prof. Vîrlan Ana şi Mitrea Ramona au organizat CONCURSUL NAŢIONAL CANGURUL, unde elevii noştri au obţinut punctaje între 100 şi 135p.
În această lună, prof. Vîrlan Ana a făcut parte din Comisia de Evaluare a Proiectelor Regionale organizată la ISJ NEAMŢ.
În cadrul programului anual „Să ştii mai multe, să fii mai bun – Şcoala altfel”, prof. Mihaela Timofte a realizat o activitate cultural-educativă la clasa a V-a A cu tema SCRIITORI MOLDOVENI. Tot în cadrul „Şcolii altfel”, Prof. Vîrlan Ana, Anici Ionela şi Mitrea Ramona au participat la Proiectul educaţional realizat în colaborare cu IPJ Neamţ - SIGURANŢA PE INERNET şi ECO-TURISMUL MONTAN.
4. În luna DECEMBRIE, prof. Timofte Mihaela şi prof. Vîrlan Ana au participat ca profesori evaluatori la Olimpiada de limbă şi literatură română - etapa judeţeană organizată la Colegiul Naţional Calistrat Hogaş iar elevul participant din partea LPS şi îndrumat de prof. Timofte M. a obţinut o notă meritorie.
În aceeaşi lună, prof. Vîrlan Ana a participat la proiectul judeţean ’’NICOLAE LABIŞ-PRIMELE IUBIRI’’, unde elevii pregătiţi de prof. Ana Vîrlan (de la clasele a VII-a B şi a XII-a A) au susţinut eseuri despre iubire, inspirate de poeziile lui Nicolae Labiş. De asemenea, prof. Vîrlan Ana a participat cu clasa a VI-a A la o activitate cu tema DATINI ŞI OBICEIURI DE IARNĂ şi la proiectul-ZIUA MARII UNIRI - 1DECEMBRIE, la clasa a VII-a B.

5. În luna IANUARIE (2017), sub titlul „EMINESCIANA 167",  prof. Ana Vîrlan a organizat şi a susţinut un miniproiect educaţional  în cadrul clasei a VII-a B; Proiectul a avut ca obiective: *familiarizarea elevilor cu ideea de „cultură naţională", *conştientizarea valorii culturii şi literaturii naţionale, *cunoaşterea unor detalii semnificative legate de biografia poetului naţional Mihai Eminescu, *lecturarea unor texte, la alegere, din creaţia eminesciană, *realizarea unor fişe de lectură care să conţină păreri proprii legate de textele citite, *vizionarea unui fragment din filmul Un bulgăre de humă, peliculă concepută pe tema prieteniei dintre marii scriitori Mihai Eminescu şi Ion Creangă, şi *realizarea unor desene inspirate din textele literare citite sau din fragmentul de film vizionat.

 • În cadrul proiectului, au avut loc următoarele activităţi:
 • citirea de către elevi a unor texte, la alegere, din creaţia eminesciană şi realizarea, acasă, a unor fişe de lectură, după modelul celor deja efectuate în semestrul I al clasei a VII-a;
  • Lecturarea, în clasă, a poemului Luceafărul, creaţie-sinteză a liricii eminesciene;
  • Audiţie, în clasă: Cântecul „Eminescu" - Ion şi Doina Aldea Teodorovici şi Sara pe deal - Adela Popescu, poemul Sara pe deal - în lectura lui Mihail Sadoveanu.
  • Vizionarea unui fragment al filmului Un bulgăre de humă, despre prietenia celor doi mari oameni de cultură români, Mihai Eminescu şi Ion Creangă;
  • Discuţii pe marginea fragmentului vizionat;
  • Realizarea unor desene inspirate din poemele citite şi fragmentul de film vizionat;

TOT ÎN LUNA IANUARIE, doamna prof.Timofte Mihaela a realizat un proiect cu tema’’PE URMELE LUI EMINESCU’’ în colaborare cu biblioteca şcolii.

ACTIVITATEA DE AUTOPERFECŢIONARE:
PROF.VÎRLAN ANA a fost admisă în corpul metodiştilor ISJ NEAMŢ, în octombrie 2016.
Prof. VÎRLAN ANA a participat la cursul de formare Managemenetul Inspecţiei Şcolare ce a fost organizat de CASA CORPULUI DIDACTIC, NEAMŢ.


ACTIVITĂŢI PE SEMESTRUL AL-II-LEA
În luna martie, prof. Mihaela Timofte şi prof. Mitrea Ramona au susţinut numeroase proiecte educaţionale :                                                                                                                                           
I. MIRCEA ELIADE - PERSONALITATE COMPLEXĂ A CULTURII ŞI LITERATURII ROMÂNE - 9 martie 2017 - 110 ani de la naşterea scriitorului
Activităţi:
1. Prezentarea cronologică a oprerei: proza literară şi lucrări ştiinţifice - PRELEGERE
2. Aspecte ale fantasticului în nuvele: visul magic, ieşirea din timp şi din spaţiu, mitul labirintului, mitul eternei reîntoarceri, mitul coborârii în infern, mitul ielelor - DEZBATERE
Grup ţintă: elevii claselor a X-a B şi a XI-a B, coordonaţi de profesorii Mitrea Ramona şi Timofte Mihaela.
II. NICHITA STĂNESCU - POETUL „NECUVINTELOR” - 31 martie 2017 - 84 ani de la naşterea poetului
Activităţi: Recital de poezie cu titlul: Aventura cuvântului
Grup ţintă: elevii claselor a X-a B şi a XI-a B, coordonaţi de profesorii Mitrea Ramona şi Timofte Mihaela.
III. APRILIE 2017 - ZIUA MONDIALĂ A CĂRŢII ŞI A DREPTULUI DE AUTOR. ZIUA 23, a BIBLIOTECARULUI - activitate susţinută miercuri, 3 mai 2017
Activităţi: Grupuri de lucru, expoziţii de carte şi desene, cercuri de lectură.
Scopul: evidenţierea unor autori celebri, a unor editori şi edituri, librării, biblioteci şi bibliotecari.
Grup ţintă: elevii claselor a V-a A şi a V-a B, coordonaţi de profesorii Mitrea Ramona, Timofte Mihaela şi de bibliotecar Gaşpar Emilia.
IV. POEZIA JOCULUI, A BOABEI ŞI A FĂRÂMEI LA ARGHEZI - 23 mai 2017 - 137 ani de la naşterea poetului
Activităţi: recital de poezie cu elevii claselor a V-a A şi a V-a B, menit să evidenţieze fascinaţia poetului pentru lumea gingaşă, delicată şi inocentă a vieţuitoarelor.
Grup ţintă: elevii claselor a V-a A şi a V-a B, coordonaţi de profesorii Mitrea Ramona şi Timofte Mihaela
B. Pregătire suplimentară cu elevii claselor a VI-a B şi a VIII-a B pentru examenele naţionale.

Doamnele prof. Vîrlan Ana, Timofte Mihaela, Mitrea Ramona şi Anici Ionela la sfârşitul semestrului, mai exact la începutul lunii februarie (3. II-4. II) au participat la cursul de formare de mentori/formatori organizat de Asociaţia ZECE PLUS şi evaluat cu un număr de 15 credite profesionale transferabile.
Chiar la finalul semestrului I, mai exact miercuri, 8 februarie 2017 (în vacanţa intersemestrială), a apărut la Editura Crigarux volumul personal al prof. VÎRLAN ANA „Dincolo de literatură (eseuri)” cu o prefaţă semnată de prof. dr. Gheorghe Brânzei, consilier editorial prof. dr. Cristian Livescu – critic literar, volum ce a fost lansat pe 11 februarie.
În luna martie (23-26) prof. Ana Vîrlan a organizat şi efectuat o excursie în scop educativ cu un grup de 45 de elevi şi 4 cadre didactice la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, cu ocazia manifestării anuale universitare „Zilele Porţilor Deschise”, activitate ce a avut ecouri pozitive atât în şcoala noastră cât şi în presa locală – articolul elaborat de prof Vîrlan Ana se află la pagina „Absolvenţi” a site-ului www.lpspn.ro.
În luna aprilie, prof.Vîrlan Ana a început efectuarea inspecţiilor şcolare în calitate de profesor metodist, cu participarea la inspecţia şcolară generală condusă de insp. şc. Florentina Ungureanu (ISJ Neamţ) la şcolile din comuna Rediu.
În luna mai, prof. VÎRLAN ANA a participat la Concursul internaţional de creaţie literară „Calistrat Hogaş: Casa – punct de convergenţă a tuturor drumurilor-întoarceri”, proiect de parteneriat desfăşurat în colaborare cu Colegiul Naţional Calistrat Hogaş, cu 3 eseuri elaborate de elevii dumneaei, Brînduşa Antonia Grasu, Adrian Ioan Popescu şi Mălina Mihaela Gust de la clasa a XII-a A, unde a obţinut o menţiune, prin elevul Adrian Ioan Popescu
Tot în luna mai a apărut numărul V al revistei START, la care prof, VÎRLAN ANA a elaborat în calitate de redactor un număr de 26 de pagini (tehnoredactare şi imagini), cu articole personale şi ale elevilor din clasele la care predă (a VI-a A, a VII-a B, a X-a A, a XII-a A).
De asemenea, în luna mai, prof. Ana Vîrlan a organizat cursul festiv al absolvenţilor clasei a XII-a A (18 mai) şi al clasei a XII-a C (17 mai) şi a participat şi la organizarea banchetului absolvenţilor de la aceste două clase (23 mai, Restaurant Cochet).
Chiar şi după încheierea cursurilor la clasele a XII-a, s-au organizat ore de pregătire suplimentară cu elevii şi simularea examenului de competenţe (proba orală la limba română) – prof. Mitrea şi prof. Vîrlan.
Pe 1 iunie 2017, prof, VÎRLAN ANA organizat şi efectuat o vizită la expoziţia itinerantă Muzeul Iluziilor, cu absolvenţi din clasele a XII-a A şi a XII-a C, încercând să marcheze împreună prima zi din prima lună în care absolvenţii nu mai sunt liceeni.
În luna iunie, PROF. VÎRLAN ANA a participat la Festivalul Regional „Teatrum Mundi” la secţiunea "recital de poezie în limba română", cu trei elevi de la clasa a VII-a B, unde a obţinut premiul I (Trajic Denisa), un premiu II (Stan Cătălina) şi un premiu III (Dobrea Alexandra).
În lunile iunie-iulie  prof. MITREA RAMONA, VÎRLAN ANA şi TIMOFTE MIHAELA au participat, în calitate de profesori evaluatori/corectori, la examenele naţionale (competenţe bacalaureat – limba română, proba scrisă – limba română şi evaluarea naţională la clasa a VIII-a). În perioada 20 iunie - 2 iulie 2017, prof. ANA VÎRLAN a fost cooptată în Grupul de lucru pentru disciplina Consiliere şi dezvoltare personală constituit în cadrul ISJ Neamţ prin decizia Inspectorului Şcolar General 1685/06.06.2017, care are ca scop analiza programei şcolare pentru Consiliere şi dezvoltare personală după care se va studia în ciclul gimnazial, începând cu clasa a V-a, anul şcolar 2017-2018. Prof. ANA VIRLAN a făcut parte şi din Comisia ISJ Neamţ de soluţionare a contestaţiilor – Concurs gradaţii de merit, secţiunea „Educativ - palate şi cluburi”, conform Deciziei Insp. Şc. Gen. nr. 1694/03.07.2017, iar în perioada 06.07 - 7.07.2017 a fost profesor (re)evaluator în Comisia de soluţionare a contestaţiilor – Examen de Bacalaureat, disciplina limba şi literatura română.
Din dorinţa de a veni în mod direct în sprijinul elevilor din clasele a XII-a A şi a XII-a C, ca în anii precedenţi, prof. VÎRLAN ANA şi-a configurat încă din septembrie 2016 o listă cu adresele electronice ale elevilor şi le-a trimis în mod sistematic materiale, utile în procesul de pregătire şi susţinere a examenului de bacalaureat în iunie-iulie 2017. Le-a trimis prin email elevilor manualul de Limba şi literatura română, Editura Art (format pdf.) – nemaifiind nevoie ca ei să-şi cumpere sau să-şi fotocopieze cartea. De asemenea, elevii au mai primit prin email, modele de analize-sinteză ale unor texte literare, fişe de comentare/ analiză a unor fragmente de text sau texte integrale (organizate pe itemii ce se regăsesc în Programa de Bacalaureat), termenii de teoria literaturii (100 de itemi) – explicaţi şi exemplificaţi, listele bibliografice pentru toţi anii de liceu, lirica românească înterbelică – studiu de caz (prezentare PowerPoint şi fişe de lucru) – material care acoperă, în sinteză, întreaga materie predată în acest an şcolar la clasele a XII-a. Absolut toate materialele se găsesc şi online, pe cloud-ul Dropbox, unde doamna profesor a configurat personal o pagină, special pentru elevi.
Tot pentru elevii din clasele a XI-a şi a XII-a (care au susţinut în martie simulări ale examenului de bacalaureat) prof. Mitrea şi Vîrlan au publicat şi vor mai publica în revista Start  modele de compuneri argumentative şi modele de eseuri.
În cadrul activităţilor individuale din anul şcolar 2016-2017, se pot menţiona colaborarea prof. Vîrlan ANA (ca membru activ) cu Societatea Scriitorilor, prin participări la lansări de carte, alături de alţi poeţi şi prozatorii nemţeni (Cristian Livescu, Adrian Alui Gheorghe, Lucian Strochi, Emil Bucureşteanu, Emil Ariton ş.a.) şi configurarea profilului online ISSUU – Ana Vîrlan, cu toate publicaţiile personale (volumele de poeme şi eseuri Anotimpul din noi (2003), Durerea Somnului (2007) şi Din drag, cu dor (numai pe jumătate folclor) 2009, numerele XVII - XXV ale revistei de cultură şi educaţie AD ASTRA şi numerele XV - XXXVI ale revistei de cultură teologică TRADIŢIA ORTODOXĂ, la care a fost redactor în perioada 2006-2008. Toate aceste volume şi publicaţii periodice pot fi consultate online şi descărcate gratuit în format pdf.

ANALIZA SWOT A CATEDREI

PUNCTE TARI
Creşterea procentului de promovabilitate anuală
Numărul mare de programe şi activităţi extraşcolare
Parteneriate cu alte instituţii
Preocuparea cadrelor didactice pentru activităţi de perfecţionare

PUNCTE SLABE
Scăderea procentului de promovare la Evalurea Naţională, faţă de anul precedent;
Slaba colaborare cu şcoala a unor părinţi

OPORTUNITĂŢI
Participarea la programe de finanţare, parteneriate, programe educaţionale;
Perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
Bunul renume al şcolii - garanţie pentru potenţialii parteneri;

AMENINŢĂRI
Bugetul şcolii redus
Scăderea interesului unor elevi pentru pregătirea suplimentară
Reducerea drastică a numărului elevilor


Responsabil comisie metodică,
Prof. Ramona Mitrea

***

CATEDRA DE LIMBI MODERNE

În anul şcolar 2016-2017,  componenţa catedrei de limbi moderne a fost următoarea:
Limba engleză: prof. Mădălina Vornicu – responsabil comisie metodică, prof. Camelia Afloarei
Limba franceză: prof. Iulian Tătaru, prof. Magda Lupăştean, prof. Mihaela Oprişan

S-au desfăşurat următoarele activităţi:
În luna septembrie 2016 a avut loc prima şedinţă de catedră unde s-au stabilit responsabilitatile fiecarui membru al comisiei metodice.
În data de 26.09, cu ocazia „Zilei Europene a Limbilor Străine”  prof. Camelia Afloarei a organizat la nivelul claselor a XI-a A şi a XII-a B un quizz cu tema „Why learn foreign languages” despre importanţa învăţării unei limbi străine.
-prof. Mădălina Vornicu a organizat recrutări pentru trupa de teatru „Cheer up” LPS.
În luna octombrie 2016, s-au aplicat testele iniţiale la clase a V-a şi a IX-a şi s-au întocmit procesele-verbale şi rapoartele aferente.
În luna noiembrie 2016, toţi membrii catedrei au participat la cercurile pedagogice.
Pe data de 3.11 trupa de teatru Cheer up Jr. a participat la Festivalul-Concurs Interjudeţean  „În lumea teatrului” din Roman unde a obţinut locul al II lea şi premiul pentru cea mai bună interpretare masculină prin elevul Pancu Ştefan din clasa a VIII- a B.
În cadrul săptămânii  „Şcoala Altfel”, s-a organizat un  atelier de teatru condus de prof. Mădălina Vornicu cu trupa de teatru şi dna prof. Mihaela Oprişan a realizat o activitate cu clasa a VIII- a B cu ocazia căreia au preparat o salată de fructe denumindu-le pe toate în limba franceză pe parcursul procesului.
Doamna profesoară Camelia Afloarei a desfăşurat o dezbatere de Ziua Recunoştinţei la clasele a XI-a B si a XII-a B.
În luna decembrie 2016, prof. Afloarei a susţinut un concurs de desene la clasele  a V-a A, B şi a VIII-a B cu titlul „Proud to be Romanian”cu ocazia zilei de 1 decembrie.
Atât în cadrul orelor de limba engleză cât şi de franceză, toţi membrii catedrei au realizat activităţi cu specific de Crăciun: poveşti, poezii, colinde şi jocuri.
În cadrul serbării de Crăciun, trupa de teatru Cheer up Jr. coordonată  de prof. M. Vornicu a prezentat spectacolul cu piesa „Ursul” de A. P. Cehov.
În luna ianuarie 2017 de „Ziua culturii române” în data de 15.01, dnul prof. Iulian Tătaru a organizat un recital de poezie eminesciană în limba franceză cu poeziile „Et si” (Şi dacă) „Vers l’etoile” (La steaua) şi „Somnoroase păsărele”. Tot cu această ocazie, prof. Camelia Afloarei a realizat o activitate cu titlul „Eminescu in English” cu poezia „Drowsy Birds” la clasele a VII-a A, a XI-a C şi aX-a C.
Pe parcursul semestrului I, prof. Magda Lupăştean a desfăşurat proiecte la clasele de gimnaziu cu titlul „Ma famille”, la clasa a V-a, unde elevii şi-au prezentat arborele genealogic, ilustrate şi scurte prezentări ale membrilor familiei lor, au realizat şi utilizat tabelului cu regulile de pronunţie la clasa a VI-a, mini-lecturi, la clasa a VII-a şi mini- eseuri pe teme sportive, la clasa a VIII-a A.
În luna februarie 2017 a avut loc etapa locală a olimpiadei de limba engleză organizată de prof. Camelia Afloarei unde au participat nouă elevi de la clasele de liceu.
În data de 17 februarie 2017, prof. Camelia Afloarei a desfăşurat o activitate cu clasa a VIII- a B de Ziua internaţională a cititului împreună.
În luna martie, a avut loc Olimpiada judeţeană de limba engleză la care liceul nostru a avut doi reprezentanţi, Nechita Alexandru, cl. a XI-a A şi Răcheriu Theodor, cl. a X-a A, cel din urmă obţinând menţiune.
Pe 20 martie, de Ziua Francofoniei, prof. Iulian Tătaru şi prof. Mihaela Oprişan au organizat activităţi în cadrul orelor unde elevii au intonat strofe din imnul Franţei şi au recitat poezii. Tot cu această ocazie, prof. Lupăştean i-a iniţiat pe elevii claselor a V-a şi a VI-a în noţiunea de francofonie. La clasele a VII-a şi a VIII-a, elevii au realizat proiecte depre cultura franceză, prezentări de imagini cu arhitectură, istorie şi artă culinară franceză.
În ziua de 23 martie 2017,  prof. Vornicu şi Lupăştean au participat la Zilele porţilor deschise ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, însoţind grupul de viitori absolvenţi ai LPS în excursia organizată şi condusă de prof. Ana Vîrlan.
În data de 30 martie, dna prof. Afloarei a susţinut o activitate cu cl. a XI-a B, ”Bob, Dylan, premiul Nobel pentru literatură 2017”.
Tot în luna martie, au avut loc simulările pentru examenele naţionale de bacalaureat şi clasa a VIII- a în cadrul cărora dna prof. Mădălina Vornicu a făcut parte din comisia de organizare şi prof. Tătaru şi Lupăştean au participat ca asistenţi.
În luna aprilie, prof. Vornicu a organizat ateliere de teatru cu trupa Cheer up şi prof. Lupăştean a realizat cu clasele a V-a activităţi de lectură uşoară în limba franceză, mici istorioare şi glume.
În luna mai au avut loc cercurile pedagogice la care au participat toţi membrii catedrei.
Pe data de 9 mai 2017, de Ziua Europei, prof. Afloarei a organizat un quizz cu ţări şi capitale la clasa a V-a B. Pe 20 mai, prof. Vornicu a participat cu un grup de cinci elevi la concursul de limbă engleză Tehnovoc, organizat de Colegiul Tehnic ”Ghe. Cartianu”, la care elevul Theodor Răcheriu de la clasa a X-a A a obţinut premiul I. Tot în luna mai, trupa de teatru Cheer up, coornonată de prof. Vornicu Mădălina, a participat la preselecţia pentru Festivalul Naţional de Teatru T4T, Timişoara.
În luna iunie, absolvenţii liceului au susţinut Examenul de bacalaureat şi prof. Afloarei şi Vornicu au facut parte din comisia de evaluare a competenţelor lingvistice.

Responsabil comisie metodică,
Prof. Mădălina Vornicu

Prima pagină | Ad Astra | Monografie | Contact | ©2008-2018 LPS Piatra Neamţ | ® Ave Design - Prof. Ana Vîrlan .... *13.01.2008