LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN|CCD|ISJ|MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Limbă şi comunicare

small logo


RAPORT DE ACTIVITATE - ARIA CURRICULARĂ "LIMBĂ ŞI COMUNICARE"
ANUL ŞCOLAR 2018-2019

CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ

Catedra de Limba și literatura română și-a propus aprofundarea activităților curriculare și extracurriculare  într-o simbioză cultural-educativă. Pot fi menționate:
1. Ȋn luna SEPTEMBRIE a anului 2018,  profesorii din catedra noastră au întocmit  planurile de acţiune privind pregătirea claselor din încadrare; de asemenea, tot în luna septembrie, s-a întocmit programul activităţilor anuale şi planificarea tematicii activităţilor de predare-învăţare pentru semestrul I şi semestrul al II-lea ale anului şcolar 2018-2019. De menţionat este faptul că profesorii ce predau la clasele unde se susţin examene naţionale au întocmit un plan de pregatire suplimentară, unde se aprofundează teme şi subiecte ce nu au fost pe deplin receptate la orele de curs.

2. Ȋn luna OCTOMBRIE s-au organizat activități dedicate Zilei Mondiale a Educației reunite sub titlul: „IMAGINEA PEDAGOGULUI ȊN LITERATURĂ ”PROIECT EDUCAȚIONAL TRANSDISCIPLINAR  - 05.10.2018 constând în compuneri pe tema educaţiei, desene-suport  pentru exerciţiile de compozitie efectuate, dramatizări din opere literare având ca temă PEDAGOGUL, proiecte, jocuri didactice (clasa a V-a B, prof. Mihaela Timofte, clasa a XI-a B, prof. Anici Ionela, clasa a VII-a B, prof. Mitrea Ramona).
Tot în această lună, CATEDRA DE LIMBA ROMĂNĂ a început ca membră în proiect, derularea PROIECTULUI ROSE-PROIECT EUROPEAN pentru îmbunătăţirea învăţământului liceal şi prevenirea abandonului şcolar.

3.Ȋn luna NOIEMBRIE în cadrul ŞCOLII ALTFEL, CATEDRA DE LIMBA ROMȂNĂ a organizat activitatea de CERC PEDAGOGIC în cadrul căreia prof. Mihaela Timofte a susţinut o lecţie demonstrativă la clasa a X-a cu tema MOARA LUI CĂLIFAR-GALA GALACTION, iar prof. RAMONA MITREA a prezentat un referat cu tema RECEPTAREA TEXTULUI EPIC LA LICEU.
Tot în luna NOIEMBRIE prof. MIHAELA TIMOFTE  a realizat o activitate comemorativă în cinstea scriitorului MIHAIL SADOVEANU-138 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI evidenţiind contribuţia lui SADOVEANU la dezvoltarea prozei româneşti.
Ȋn luna OCTOMBRIE, prof. MIHAELA TIMOFTE a realizat un PARTENERIAT EDUCAȚIONAL de ziua BIBLIOTECARILOR, cu  bibiloteca şcolii desfăşurând o activitate cultural-educativă la clasa a V-a  cu tema ANTOINE de SAINT EXUPERY-MICUL PRINȚ/CLASA AVII-A-DANIEL DEFOE-ROBINSON CRUSOE. Ȋn cadrul ŞCOLII ALTFEL, prof. Mitrea Ramona, prof. MIHAELA TIMOFTE au participat ca membri la PROIECTUL DE PREVENIRE A VIOLENȚEI-LPS-ŞCOALA FĂRĂ BULLYING. Prof. ANICI IONELA a desfăşurat o activitate cu tema LITERATURA ŞI CELELALTE ARTE-CLASA A XI-a B.

4. În luna DECEMBRIE, prof. ANICI IONELA, MIHAELA TIMOFTE, MITREA RAMONA au organizat diferite activităţi comemorative în cinstea marelui povestitor ION CREANGĂ.

5. În luna IANUARIE (2019), sub titlul „EMINESCU-POET NAȚIONAL,EXPRESIA INTEGRALĂ A SUFLETULUI ROMȂNESC" prof. MIHAELA TIMOFTE, PROF. MITREA RAMONA, PROF. ANICI IONELA au organizat şi  susţinut un miniproiect educaţional  în cadrul clasei a VIII-a B/VII-B; Proiectul a avut ca obiective: *familiarizarea elevilor cu ideea de „cultură naţională", *conştientizarea valorii culturii şi literaturii naţionale, *cunoaşterea unor detalii semnificative legate de biografia poetului naţional Mihai Eminescu, *lecturarea unor texte, la alegere, din creaţia eminesciană, *realizarea unor fişe de lectură care să conţină păreri proprii legate de textele citite, *vizionarea unui fragment din filmul Un bulgăre de humă, peliculă concepută pe tema prieteniei dintre marii scriitori Mihai Eminescu şi Ion Creangă, şi *realizarea unor desene inspirate din textele literare citite sau din fragmentul de film vizionat.

  1. În cadrul proiectului, au avut loc următoarele activităţi:
  2. Citirea de către elevi a unor texte, la alegere, din creaţia eminesciană şi realizarea, acasă, a unor fişe de lectură, după modelul celor deja efectuate în semestrul I al clasei a V-a
  3. Lecturarea, în clasă, a poemului Luceafărul, creaţie-sinteză a liricii eminesciene;
  4. Audiţie, în clasă: Cântecul „Eminescu" - Ion şi Doina Aldea Teodorovici şi Sara pe deal - Adela Popescu, poemul Sara pe deal - în lectura lui Mihail Sadoveanu.
  5. Vizionarea unui fragment al filmului Un bulgăre de humă, despre prietenia celor doi mari oameni de cultură români: Mihai Eminescu şi Ion Creangă;
  6. Discuţii pe marginea fragmentului vizionat;
  7. Realizarea unor desene inspirate din poemele citite şi fragmentul de film vizionat;

 Ȋn luna MARTIE, doamnele profesoare Mihaela Timofte, Mitrea Ramona, Anici Ionela au fost implicate in numeroase proiecte educaţionale :                                                                                                                                          
I. MIRCEA ELIADE - PERSONALITATE COMPLEXĂ A CULTURII ȘI LITERATURII ROMÂNE - 9 martie 2019 - 112 ani de la nașterea scriitorului
Activități:
1. Prezentarea cronologică a operei: proza literară și lucrări științifice - PRELEGERE
2. Aspecte ale fantasticului în nuvele: visul magic, ieșirea din timp și din spațiu, mitul labirintului, mitul eternei reîntoarceri, mitul coborârii în infern, mitul ielelor - DEZBATERE
Grup-țintă: elevii claselor a X-a B, IX-a B și a XI-a A, coordonați de profesorii Mitrea Ramona, Timofte Mihaela, Anici Ionela.
În luna MARTIE am primit vizita domnului inspector GHEORGHE BRȂNZEI,  în cadrul inspecţiei frontale anunţate şi derulate de ISJ NEAMȚ.
Tot în această lună au început SIMULĂRILE LA EVALUARE NAȚIONALĂ ŞI BACALAUREAT 2019, unde profesorii de limba si literatura română au fost membri în COMISIA DE EVALUARE şi profesori evaluatori. Totodată s-au impus planuri remediale, ore de pregătire suplimentară, atât la clasele a VIII-a, cât şi la clasele a XII-a.
II. NICHITA STĂNESCU - POETUL „NECUVINTELOR” - 31 martie 2019 - 86 ani de la nașterea poetului
Activități: Recital de poezie cu titlul: Aventura cuvântului
Grup-țintă: elevii claselor a X-a B și a XI-a A, XI-B coordonați de profesorii Mitrea Ramona, Timofte Mihaela, Anici Ionela.

III. POEZIA FLORILOR DE MUCIGAI LA ARGHEZI - 23 mai 2019 - 139 ani de la nașterea poetului
Activități: recital de poezie cu elevii claselor a XI-a A și a XI-a B, menit să evidențieze fascinația poetului pentru lumea gingașă, delicată și inocentă a viețuitoarelor.
Grup-țintă: elevii claselor a XI-a A și a XI-a B, coordonați de profesorii Anici Ionela și Timofte Mihaela
B. Pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a A și a VIII-a B pentru Examenele Naționale şi cu elevii claselor a XII-a pentru BACALAUREAT.

În luna APRILIE (16-18) profesorii implicaţi în PROIECTUL ROSE au organizat şi efectuat o excursie în scop educativ, cu un grup de 45 de elevi şi 4 cadre didactice, la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, cu ocazia manifestării anuale universitare „Zilele Porţilor Deschise”, activitate ce a avut ecouri pozitive .
În luna MAI s-a propus la nivelul INSPECTORALUI ŞCOLAR, NEAMȚ să se deruleze o nouă Simulare Judeţeană pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a.
Chiar şi după încheierea cursurilor la clasele a XII-a, s-au organizat ore de pregătire suplimentară cu elevii şi simularea examenului de competenţe (proba orală la limba română);

În luna IUNIE, PROF. ANICI IONELA şi MITREA RAMONA au fost profesori evaluatori în cadrul COMISIEI DE BACALAUREAT 2019-COMPETENȚE LINGVISTICE-PROBA ORALĂ.
În lunile iunie-iulie  prof. Mitrea RAMONA, ANICI IONELA, TIMOFTE MIHAELA vor participa, în calitate de profesori evaluatori/corectori, la examenele naţionale (competenţe bacalaureat – limba română şi proba scrisă – limba română).

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
Creşterea procentului de promovabilitate anuală;
Numărul mare de programe şi activităţi extraşcolare;
Parteneriate cu alte instituţii;
Preocuparea cadrelor didactice pentru activităţi de perfecţionare;
PUNCTE SLABE
Scăderea procentului de promovare la Evaluare Naţională faţă de anul precedent;
Slaba colaborare cu şcoala a unor părinţi;
OPORTUNITĂȚI
Participarea la programe de finanţare,parteneriate,programe educaţionale;
Perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
Bunul renume al şcolii,garanţie pentru potenţialii parteneri;
AMENINȚĂRI
Bugetul şcolii redus;
Scăderea interesului unor elevi pentru pregătire suplimentară;
Reducerea drastică a elevilor;

Responsabil de comisie metodică,
Prof. Ramona Mitrea

Prima pagină | Ad Astra | Regulamente | Contact | © 2008-2021 LPS Piatra Neamţ | ave design.... *13.01.2008