LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN|CCD|ISJ|MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Om şi societate

small logo


Aria curriculară "Om și Societate" - RAPORT DE ACTIVITATE (2018-2019)

Catedra de Istorie -  Profesor Blaga Maria, Profesor Grigoraş Bogdan Petru

 • Am întocmit planificările anuale, semestriale şi pe unităţi, conform programelor  în vigoare;
 •  Am participat pe data de 30 octombrie 2018 în sala consiliului judeţean Neamţ, la conferinţa regională MADRE (Motivarea şi Ameliorarea Didactică a Responsabililor Educaţionali)
 • Pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri am realizat următoarele activităţi: Astfel am încheiat un parteneriat cu Liceul de Arte Victor Brauner, Piatra Neamţ numit ,,Valori naţionale, Valori spirituale la începutul mileniului III”. Pe baza acestui parteneriat am organizat două serbări. Prima serbare pe 12 noiembrie 2018 unde am celebrat unirea Bucovinei cu România şi a doua serbare pe 26 noiembrie 2018 în care am omagiat unirea Transilvaniei cu România desfăşurate în cadrul şcolii noastre. Pe data de 29 noiembrie 2018 am participat la cercul pedagogic desfăşurat sub formă de concurs la Cinema Dacia Piatra Neamţ, unde au participat şi două echipaje de elevi ai şcolii noastre. Am întocmit articol şi poze care fac parte din albumul centenar al şcolilor din Piatra Neamţ, desfăşurat în cadrul proiectului Sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire finanţat de primăria Piatra Neamţ.
 • Pe data de 22 ianuarie 2019 am organizat în cadrul L.P.S. o serbare în care am omagiat 160 de ani de la Unirea Principatelor Române şi fondarea statului român modern.
 • Am participat pe data de 22 ianuarie 2019 în cadrul Complexului Muzeal Neamţ la o conferinţă organizată de  I.S.J. Neamţ intitulată Omagiu - 160 de ani de la Unirea Principatelor Române.
 • Am fost implicat (Grigoraş Bogdan Petru) ca membru în comisia de licitaţie pentru achiziţionarea echipamentelor necesare derulării proiectului ROSE în cadrul L.P.S. Suntem membri în cadrul proiectului ROSE unde dorim îmbunătăţirea rezultatelor pentru elevii noştrii la examenul de bacalaureat la disciplina istorie.
 • Pe data de 23 martie 2019 am fost profesori evaluatori la olimpiada de istorie faza judeţeană, desfăşurată în cadrul şcolii generale nr.3 Piatra Neamţ.
 • Am fost profesori evaluatori în cadrul celor două simulări ale examenului de bacalaureat desfăşurate în cadrul L.P.S. Piatra Neamţ pe data de 20 martie  şi 20 mai 2019.
 • Pe data de 27 martie 2019 am participat la cercul pedagogic desfăşurat în cadrul Liceului Spiru Haret Piatra Neamţ.
 • Pe data de 5 aprilie 2019 am diseminat un material referitor la Istoria Romilor  parte a unui proiect implementat la nivel naţional de către O.N.G. Remembrance, Responsibility and Future.
 • În data de 07 iunie 2019 am făcut parte din Comisia de organizare și desfășurare a turneului la nivel internațional, „Pod de suflet peste Prut”, ediția a IV-a 2019.

Profesorul Grigoraş Bogdan Petru a urmat două cursuri de formare - în semestrul II, un simpozion judeţean unde a publicat un articol cu tema: Multiperspectivitatea în istorie. Cursul de formare Dialog social şi leadership în educaţie formator F.S.L.I  desfăşurat în luna mai 2019.

 • Pe data de 4 iulie 2019 am fost profesor evaluator la disciplina istorie din cadrul examenului de bacalaureat.
 • Pe data de 17 iulie 2019 am participat la concursul naţional de titularizare la disciplina istorie unde am obţinut nota 10 la inspecţie şi nota 8,95 la proba scrisă.
 •  

Catedra de Geografie:  Prof. Daniela Timofte
În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, am desfăşurat următoarea activitate:

 • am întocmit planificările anuale, semestriale şi pe unităţi, conform programelor  în vigoare;
 • am participat la cercul profesorilor de geografie, sem I;
 • fac parte din Comisia de burse pentru elevii de liceu din cadrul Liceului cu Program Sportiv, Piatra Neamţ;
 • fac parte din Comisia de verificare a documentelor şcolare – cataloage;
 • fac parte din Comisia de Asigurare a Calităţii în Învăţământ;
 • fac parte din Comisia de întocmire a orarului, pentru cadrele didactice de la teorie.

Catedra de socio-umane: Prof Soroceanu Cristian

 • În luna noiembrie 2018, am elaborat şi semnat un protocol de colaborare  între I.S.J. Neamţ si Complexul Muzeal Neamţ pentru implementarea programului CELE 100 de MANIFESTĂRI  ÎNTRU MAREA UNIRE  A ROMÂNILOR,  dedicate  aniversării Centenarului Marii Uniri, în cadrul desfăşurării activităţilor fiind participanţi activi elevii claselor a XI-a C şi a XI-a B
 • Am participat la manifestările organizate de LPS Piatra Neamţ pentru celebrarea Centenarului Unirii de la 1918
 • În luna ianuarie 2019, am participat la Olimipada de Cultură Civică – Faza locală cu elevii claselor a 7-a şi a 8-a, unde s-au remarcat Cojocaru Oana şi Bordea Carmina de la clasa a VIII-a B.
 • Am lucrat împreuna cu doamna director Maria Blaga la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al liceului şi al Codului Etic, corelând prevederile legale mai vechi cu cele noi, dar şi cu Statutul Elevilor
 • M-am înscris pentru inspectia curentă I la gradul I obţinând calificativul „foarte bine”.
 • În semestrul II am făcut parte din comisia de evaluare a lucrărilor la disciplina Logică și argumentare, la cele două simulări organizate pentru susținerea examenului de bacalaureat
 • Am fost desemnat, prin decizie a conducerii liceului, ca administrator de test la clasa a VI-a.
 • Am fost coordonator de proiect educațional internațional / activitate educativă în cadrul Simpozionului Internațional ”Educație fără frontiere”, organizat de Esențial Media SRL
 • Am fost inițiatorul proiectului educațional realizat de liceu cu sprijinul Complexul Muzeal Județean Neamț, organizat de Ziua Educației, ce a înlesnit participarea mai multor clase la vizitarea expozițiilor ”ElenaCuza – Doamna Marii Uniri” și ”GrigoreAntipa – 150”
 • Am făcut parte din comisia de organizare a examenului de evaluare la clasa a VIII-a.

Responsabil Comisie Metodică,
Prof. Bogdan Petru Grigoraş

Prima pagină | Ad Astra | Regulamente | Contact | © 2008-2021 LPS Piatra Neamţ | ave design.... *13.01.2008