LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN|CCD|ISJ|MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Regulamente și legislație

small logo

Hotărâri ale Consiliului Local Piatra Neamt:


HCL 416/18.12.2018 - Regulament de închiriere a spațiilor excedentare in unitățile de învățământ din Piatra Neamț (descarcă)
Anexa HCL 416/18.12.2018 (descarcă)
HCL 351/28.11.2018 - Aprobarea chiriilor și redevențelor pentru imobilele aparținând municipiului Piatra Neamț (descarcă)
Anexa HCL 351/28.11.2018 (descarcă)

Adresa nr. 357/04.09.2019 din partea Consiliului Național al Elevilor (descarcă)

Precizări privind organizarea activității în anul școlar 2019-2020 (descarcă)

Repere legislative - Planurile-cadru, Programele Școlare, Programul Național ”Școala Altfel” - activitatea consilierilor educativi și a profesorilor diriginți (descarcă)

ORDIN 5115/04.09.2019 - Aprobarea procedurii pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile (descarcă)

LEGEA nr. 500/ 2002 privind finanţele publice (descarcă)

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE - anul şcolar 2018-2019 (descarcă)

REGULAMENTUL INTERN - anul şcolar 2018-2019 (descarcă)

ORDINUL MEN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar (descarcă)

Prima pagină | Ad Astra | Regulamente | Contact | © 2008-2021 LPS Piatra Neamţ | ave design .... *13.01.2008