LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN|CCD|ISJ|MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Schi

small logo

CATEDRA DE SPORTURI INDIVIDUALE - 2018 - 2019

OBIECTIVE GENERALE 

 • Imbunătăţirea situaţiei la învăţătură și disciplină a elevilor catedrei sporturi individuale
 • Alcătuire  grupelor de C.S.S. si claselor de L.P.S la catedrele de specialitate ale sporturilor individuale
 • Intocmirea documentelor de planificare;
 • Alcatuirea calendarului sportiv 2018-2019
 • Stabilirea pe membri de catedra a obiectivelor de selecţie si performanţă;
 • Imbunatatirea bazei materiale
 • Menţinerea și promovarea în lotul României a cât mai multor sportivi;
 • Promovarea de intenţii pentru încheierea de „Contracte de colaborare” cu structurile sportive ce au sporturi similare in Municipiul Piatra Neamt
 • Atragerea de colaboratori externi;
 • Implicarea părinţilor în problemele școlii.
 • Mediatizarea rezultatelor si impactul pe care il are L.P. S. PIATRA NEAMT in viata sociala

 

SCHI  Prof . ASAVOAIE GIUSEPPE

   S-a preocupat de formarea grupelor de sportive si a participat in competetii de nivel interjudetean.

 

ANALIZA  SWOT 

 Puncte tari

 • Selecţie foarte bună, la catedrele de atletism, canotaj, schi si teorie
 • Sportivi cu calităţi și deprinderi motrice native și dobândite, foarte bune pentru practicarea sportului de performanţă;
 • Dispunem de cadre didactice cu o bogata experienţă profesională. Antrenori de loturi naţionale;
 • Numeroase rezultate obţinute la nivel naţional și internaţional;
 • Participare la proiecte de parteneriat educaţionale, naţionale și internaţionale;
 • Permanente cursuri de perfecţionare organizare de FRA, FRC, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

Puncte slabe

 • Baze sportive de nivel modest.
 • Costuri destul de mari pentru a susţine o activitate competiţională de performanţă;
 • Completarea grupelor de incepatori cu sportivi mai putin dotati pentu sportul de performanta.

 Oportunități

 • Perfectionare continua a activitatii de specialitate.
 • Colaborarea cu Federatiile de Atletism, Canotaj, Schi,  Ministerul Educatiei, Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, Primaria Piatra Neamt, Consiliul Judetean Neamt, DSTJ Neamt, Cluburile sportive de inalta performanta.
 • Mediatizarea mai mare a rezultatelor si problemelor cu care se confrunta L.P.S Piatra Neamt.

Ameninţari

 • Finantare insuficienta pentru instruirea sportivilor si participarea ritmica in competiti
 • Scaderea evidenta a calitatilor motrice, constatata la elevii testati  pentru sportul de  performanta.
 • Scaderea evidenta a bazei de selectie, datorate diminuarii populatiei scolare.
 • Scaderea   interesului pentru activitatea de performanta a institutiilor implicate in sport.

 

Responsabil comisie metodică,
Prof. Valentin Gavril

 

 

 

 

 

Prima pagină | Ad Astra | Regulamente | Contact | © 2008-2021 LPS Piatra Neamţ | ave design.... *13.01.2008