LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN|CCD|ISJ|MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Prima pagină small logo

SSE - CSS - LPS (din...1957)

 

Pornind de la ideea vestitului cărturar nemţean V. A. Urechia „o naţiune care aspiră să trăiască, trebuie să ştie a-şi aminti”, se poate realiza o analogie cu fenomenul sportiv de excepţie plămădit în Piatra Neamţ la cumpăna dintre secolele XX şi XXI. Acest fenomen nu se poate menţine şi dezvolta fără a i se cunoaşte trecutul şi oamenii care l-au propulsat. Aşadar, e o datorie a noastră de suflet să... ne amintim.
„Cartea de aur” a înaltei performanţe româneşti are în preambul următoarele cuvinte: „Nu veţi găsi satisfacţie mai mare decât în descoperirea faptelor şi a adevărului”.
Marele pas în dezvoltarea sportului de performanţă din oraşul Piatra Neamţ a fost înfiinţarea (în noiembrie 1957) a Şcolii Sportive de Elevi şi constituirea catedrei de volei conduse de profesor Maria Călugăriţa Savinescu.
Înfiinţarea SSE a fost în strânsă legătură cu întoarcerea pe meleagurile natale, în urma renunţării la o catedră universitară, a trei absolvenţi ai Institutului de cultură fizică din Bucureşti, liderii promoţiei din 1957: Constantin Savinescu (şef de promoţie), Maria Călugăriţa şi Veronica Costin.
S-a realizat astfel o fuziune cu experienţa la catedră a profesorilor Vladimir Laşcu, Nicolae Teodorescu, Ştefan Iacobai, Arieta Albanetu, o întâlnire cu ştiinţa la zi a educaţiei fizice şcolare şi a antrenamentului sportiv şi o simbioză cu excelenta experienţă competiţională a absolventelor Veronica Zamă Costin şi Maria Călugăriţa Savinescu (componente ale echipei naţionale de volei, echipă medaliată cu bronz la Jocurile Mondiale Universitare din 1957, de la Paris).
Şcoala Sportivă de Elevi a fost arondată Liceului „Petru Rareş”, funcţionând în cadrul acestuia; această arondare a determinat buna perfecţionare prin asistenţele la ore, prin desfăşurarea activităţii de diriginte la clasă şi prin acţiuni festive. S-a dat astfel prilejul tinerilor profesori ai SSE să pătrundă tainele didactice din perspectiva mai multor discipline de învăţământ.
Au fost astfel cunoscute figuri remarcabile ale şcolii nemţene: Victor Savin, Alexandru Iftimie, Georgeta Pralea-Buzilă, Iany Zenembizi, Vasile Manole, Vladimir Laşcu, Haralambie Gorcea, Vladimir Humeni, Mircea Dan...
În cadrul Liceului „Petru Rareş” se formaseră de-a lungul anilor trei organizaţii: „Societatea de muzică şi sport” (1906), „Football Club Ciahlăul” (1919) şi „Şcoala Sportivă de Elevi” (1957). Acesta a fost rodul împletirii învăţământului cu educaţia, cultura, arta şi sportul.
SSE a crescut atât numeric (elevi, grupe, profesori) cât şi ca bază materială. A evoluat gândirea didactico-pedagogică şi ştiinţifică închegându-se un colectiv puternic, apreciat pe plan local şi naţional.
Gândirea profesională şi chiar filosofică, educată prin experimente şi muncă de cercetare, a fost transmisă colegilor şi demonstrată în articole de presă, publicaţii personale sau chiar la Congresul Mondial de Pregătire Sportivă din 1969, de la Bratislava.
Concepţia originală aplicată în activitatea cu elevii a fost dispusă în două etape: selecţia şi învăţarea elementelor tehnice şi participarea în sistemul competiţional. Aplicată mai întâi la volei de prof. Maria Savinescu, strategia a adus rezultate excelente. Între 1960-1965 echipa a fost de două ori campioană naţională la junioare (1962, 1963), de două ori campioană naţională şcolară (1961, 1965) şi de două ori vicecampioană la Concursul Şcolilor Sportive. După numai patru sezoane competiţionale, echipa de senioare „Ţesătura” a promovat în divizia A.
S-a construit în timp la Piatra Neamţ o şcoală de volei de către Maria Savinescu, Nicolae Teodorescu, Dan Gavril, Viorel Roşioru, Aurel Cazacu şi o şcoală de handbal de către profesorii Ovidiu Ţoc, Dorina Ţoc, Otto Hell, Doru Şerpe, Rita Bursuc, Stelian Bursuc şi dusă mai departe de Răzvan Caba. Şcoala portarilor de handbal a fost ridicată de prof. Ovidiu Ţoc iar alergătorii de semifond au fost pregătiţi de prof. Ilie Popescu.
Numai după un deceniu şi jumătate de la înfiinţare, şcoala sportivă pietreană a devenit unitate etalon a învăţământului românesc, îndeplinind cerinţele de a funcţiona ca unitate independentă, sub denumirea de Club Sportiv Şcolar. Peste ani, sportul se va uni cu şcoala, CSS devenind Liceu cu Program Sportiv.
Cea mai mare realizare a sportului şcolar o constituie mutaţia survenită în concepţia locuitorilor oraşului nostru, în favoarea educaţiei fizice şi a sportului şi crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea unei activităţi purtătoare nu numai de cultură ci şi de civilizaţie. Această efervescenţă a mobilizat toate grupările sportive şi a activat potenţialul oraşului în abordarea ideii de „performanţă”.
În cadrul Clubului Şcolar s-au plămădit viitoarele echipe „Ţesătura” şi „Unic” (prof. Maria Savinescu), „Relonul-Fibrex Volei”/ „Volei Club Municipal” (prof. Nicolae Teodorescu/ prof. Dan Gavril), „Relonul”- „Handbal Club Municipal” (Chiril Kricopol, Ovidiu Ţoc, la echipa de băieţi şi Dan Valentin la echipa de fete). Toate aceste echipe au ajuns în scurt timp în eşaloanele superioare competiţionale.
Înfiinţarea Clubului „Olimpia” sub conducerea profesorului Radu Toma a dus la activarea potenţialului fotbalistic pietrean şi la promovarea echipei Ceahlăul în divizia A, în 1993. O contribuţie deosebită în acest sens a avut-o profesorul Mihai Radu.
Graţie Consiliului Local, Inspectoratului Şcolar Judeţean şi Primăriei Piatra Neamţ, baza materială s-a îmbogăţit simţitor asigurându-se în timp condiţii excelente de pregătire a elevilor.
Ceea ce în anul 1957 era un vis, a devenit o realitate la Piatra Neamţ, oraşului sporturilor şi turismului. Centrul vital al ascensiunii l-a constituit colectivul didactic reunit în această unitate de învăţământ sub denumirile: Şcoala Sportivă de Elevi, Clubul Sportiv Şcolar şi, din 1994, Liceul cu Program Sportiv.

*** 

O nouă etapă în dezvoltarea, pe multiple planuri şi în sensuri mai puţin cunoscute, a Clubului Sportiv Şcolar nemţean este determinată de schimbările sociale, economice şi sportive, începând din anul 1990, când se dă undă verde la înfiinţarea liceelor cu program sportiv.
În acest cadru, în perioada 1990-1994 s-a înfiinţat anual câte o clasă a IX-a care a funcţionat în cadrul Grupului Şcolar „Gheorghe Cartianu”.
În anul 1994, după o singură convorbire cu cadrele didactice de la Roman, conştientizându-se avantajele, se hotărăşte înfiinţarea LPS-CSS Roman.
Tot în aceeaşi perioadă (care se prelungeşte până în 1995) au loc la Piatra Neamţ mai multe runde de convorbiri, fără a se ajunge la vreun consens, întrucât profesorii erau împărţiţi în mai multe categorii: una care dorea formarea LPS-CSS, o alta care nu vedea decât sistemul CSS şi o a treia formată din oscilanţi.
Având informaţii prin care se atesta faptul că în această formă se realizează o armonizare net superioară între învăţătură şi sport, inspectorul de specialitate de atunci, Constantin Ţapu, elaborează planul de şcolarizare pe principiul piramidal pentru atletism, handbal şi volei (liceu), gimnastica şi schiul fiind constituite în sistemul CSS.
Ministerul aprobă organizarea LPS-CSS Piatra Neamţ, care ia fiinţă oficial în ziua de 29 septembrie 1995, când este prezentat ordinul într-un cadru festiv.
La acest eveniment participă şi inspectorul general adjunct Vasile Pruteanu, un mare susţinător al sportului, care a afirmat: „Astăzi se pun bazele concrete ale LPS Piatra Neamţ...Să facem din acest moment unul de referinţă, de amintire şi de fixare a unei borne de plecare într-o nouă etapă a sportului şcolar”.
Pe parcursul anilor, cu motive mai mult sau mai puţin temeinice s-au produs modificări în structura catedrelor cum ar fi: desfiinţarea secţiei de gimnastică, desfiinţarea şi reînfiinţarea secţiei de schi, diminuarea normelor la catedra de atletism, transformarea CSS „Olimpia” din unitate independentă în secţie a LPS...
Dacă la început a existat o fluctuaţie a profesorilor, în prezent există un colectiv stabil de cadre didactice, cadre bine ancorate în activitatea şi specificul acestei unităţi şcolare vocaţionale.
Până în acest an, baza materială (în special cea destinată spaţiilor procesului instructiv-educativ) nu a satisfăcut cerinţele pregătirii şcolare şi sportive.
Datorită insistenţelor conducerii şcolii şi cu substanţialul sprijin al Consiliului Local s-a modernizat o şcoală în imediata apropiere a Stadionului „Ceahlăul”, creându-se condiţii de excepţie pentru buna funcţionare a liceului, speranţa viitorului performanţei sportive pietrene.
Dar până s-a ajuns aici, calea străbătută a fost lungă şi anevoioasă... Haideţi să rememorăm împreună principalele momente ale ... sportului şcolar pietrean... conturate cu mult înainte de 1990...

Prima pagină | Ad Astra | Regulamente | Contact | © 2008-2023 LPS Piatra Neamţ | Design: Prof. dr. Ana C. Virlan.... *13.01.2008